Oekraïnehulp

Frankepad Kerst 2022

22 november 2022

Einde opvang Oekraïners in de pastorie.


De familie Balitska is inmiddels verhuist van de pastorie naar een woning op de markt in Veere. De andere Veerse Oekrainers wonen nu aan het Frankepad bij de tennisbanen.

Op dinsdag 22 november was er een officieel moment; met het hele gezin werd de sleutel ingeleverd.  De moeder van het gezin had haar dank aan de gemeente, voor het gebruik van de pastorie, op papier gezet. Zie de ongewijzigde tekst hieronder.


‘Toen onze vrienden ons uitnodigden om naar Nederland te komen, hadden we veel gedachten over hoe het zou zijn, waar we zouden wonen, wat voor soort mensen ons zouden omringen, maar we wendden ons tot God en gingen. Toen we hier kwamen, ontmoetten we veel vriendelijke, sympathieke mensen die hun zaken achterlieten en hun spullen gaven, zodat we ons hier goed en comfortabel konden voelen, zodat we ons thuis voelden, of zelfs beter. Ik dank God voor het sturen van zulke mensen voor hun vriendelijke harten die overlopen van liefde voor de behoeften van anderen. Jullie, 8 maanden geleden, leefden vreedzaam, zelfs niemand dacht dat ze zich op een dag zouden moeten verenigen en complete vreemden zouden moeten helpen. We zijn jullie erg dankbaar voor de zorg, warmte en opoffering die jullie ons hebt getoond. Jullie hebben ons de ware liefde van Christus getoond zonder iets terug te vragen. We hebben 7 maanden in dit prachtige huis gewoond. We vragen God en zullen hem blijven vragen om ieder van jullie te zegenen, om aan ieder van jullie 100 keer meer terug te geven dan wat ons is gegeven. En wij zullen op onze beurt ook proberen nuttig voor u te zijn, vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden, want nu kunnen we u niets anders noemen dan onze vrienden.’

Onthulling naambord "Frankepad"

17 november 2022

Een terugblik


In de periode van maart tot november 2022 hebben we de pastorie beschikbaar gesteld aan een gezin uit Oekraïne, een gezin op de vlucht voor de oorlog. Niet alleen in de pastorie werden vluchtelingen opgevangen, onder de vlag van de stichting OVOE Veere (opvang vluchtelingen Oekraïne) stelden meerdere particulieren woonruimte beschikbaar. 

In november zijn alle vluchtelingen verhuisd naar gemeentelijke opvang. 

Op 17 november stonden we met alle betrokken vrijwilligers, de gemeente Veere en de vluchtelingen, stil bij die verhuizing van de particuliere opvang naar de gemeentelijke opvang.

Tijdens die bijeenkomst las Ben Slingenberg een tekst voor over de periode maart/november 2022. Een tekst in eenvoudig Nederlands, die door hem was gebruikt bij de wekelijkse taalles, een tekst die de vluchtelingen zonder tolk konden begrijpen.


Veere en de oorlog in Oekraïne


Het was in februari

De Russische tanks reden Oekraïne in,

De tanks reden naar Kiev.


Bij ons ging de deurbel.


Het was een man.

De man had een vraag:

‘Mannen, vrouwen en kinderen vluchten uit Oekraïne. 

We moeten ze helpen, helpen jullie mee?’ 


Er waren in Veere heel veel mensen die wilden helpen.


Toen…


Boven ‘Malle Jantje’ was een appartement.

De medewerkers hielpen mee.

Er kwamen bedden, tafels, pannen, fornuis en internet

In één week was het appartement klaar.


Op de Kaai was een huis.

Boven waren er kamers,

Die kamers waren voor Oekraïners,


Op het Bastion was een groot huis,

In de tuin was nog een klein huisje.

Het grote huis was voor mensen van de oorlog.


De kerk had een huis,

Het huis was leeg.

De mensen van de kerk kregen een vraag:

‘Het huis moet ingericht’.

Binnen één week was het huis klaar.


In de Wijngaardstraat was een tuinhuis,

De deur van het huis ging open,

Een huis om vluchtende mensen te helpen.


In Vrouwenpolder was een camping,

Ook die maakte plaats,

Een grote caravan stond klaar.


Toen…


Er stopte een kleine bus op de Markt,

Er kwam een meisje uit met een hondje

Ze was helemaal alleen.


Er stond een buddy klaar,

Er was koffie, eten en drinken,

maar vooral een hand, een arm en een hart.


Een vrouw een man en 5 kinderen kwamen,

De deur van het huis van de kerk ging open,

Het gezin was welkom.


Op de Markt stopte een auto,

Een vrouw, een man en drie kinderen stapten uit.

Voor hen was het appartement

Daar vonden ze rust.


Een vrouw met een zoon werden gebracht.

‘s Avonds laat.

Ze vonden warmte en vrienden

in het huisje aan de Wijngaardstraat.


Een vrouw en twee kinderen werden gebracht.

Er was warmte en rust voor hen op de Kaai.


Twee vrouwen en twee kinderen waren gevlucht,

Het grote huis op het Bastion,

was voor hen de veilige woning


Een man kwam bij zijn gezin.

De camping in Vrouwenpolder bood hulp.


Ook een oma en een over...oma waren welkom


Een vrouw en een dochter,

een gezin van vier,

Ze kwamen en gingen.


Maar…


De oorlog bleef…


Er ging een vraag naar de gemeente:

‘huizen voor lange tijd’


De gemeente  Veere en veel vrijwilligers hielpen.


7 huizen voor mensen die moesten vluchten,

7 huizen voor mensen die nu onze vrienden zijn!
Juli 2022

Wil je weten hoe het nu gaat met de opvang van de Veerse vluchtelingen uit de Oekraïne? Hieronder vindt u een mooie samenvatting van de afgelopen maanden en de huidigen stand van zaken.

12 maart 2022:

Er komt een verzoek binnen of er in de pastorie Oekraïense vluchtelingen opgevangen kunnen worden. 

12 maart 2022:

De pastorie is helemaal leeg, een klein comité maakt plannen om hem in te richten en geschikt te maken voor opvang.

13 maart 2022:

In de kerkdienst wordt medewerking gevraagd voor de inrichting van de pastorie.

14 maart 2022:

De mail ‘loopt vol’ met aanbiedingen voor de inrichting.

18 maart 2022:

De pastorie is bijna volledig ingericht voor 8 personen, 

19 maart 2022:

Een Oekraïens gezin met 5 kinderen arriveert in de Baljuwstraat.

24 april 2022:

Paasviering met en voor de Oekraïense gemeenschap in ons midden, zie ook de mei editie van Op Weg. 

12 juni 2022:

Pinksterviering met en voor de Oekraïense gemeenschap in ons midden. 

12 juni 2022:

3 maanden na dat verzoek van 12 maart is er heel wat gebeurd. Op diverse plaatsen in Veere worden vluchtelingen opgevangen, totaal 27, waarvan 16 kinderen. Bij die opvang zijn de buddy’s van groot belang, aan elk gezin zijn er twee gekoppeld. Zij gaan met de vluchtelingen naar de gemeente voor de inschrijving, naar de kledingbank, naar de supermarkt, naar de arts, naar de tandarts, naar de voetbaltraining, … . De buddy’s worden ondersteund door de vrijwilligers van de stichting OV.oe Veere. 

Ondersteuning bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, fietsen regelen, fietsen repareren, het zoeken van een passende school, vervoer naar school organiseren, medische zorg, werk. De vluchtelingen spreken over het algemeen geen Engels, waardoor er alleen gesproken kan worden met behulp van een vertaalapp op een telefoon (wat een uitkomst!!!). 

De kinderen in de schoolgaande leeftijd gaan inmiddels allemaal naar school. De twee kleuters hier in Veere op de Magdalon, zes kinderen in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar gaan ’s morgens naar een ‘Oekraïne klasje’ in Serooskerke.  Zodra zij een beetje ‘geland’ zijn in het Nederlandse onderwijs gaan deze kinderen ’s morgens naar Serooskerke (Oekraïne klasje) en ’s middags naar de Magdalon.

De oudste kinderen gaan naar de internationale schakelklas in Middelburg.

Ook de ouders gaan ‘naar school’. Op de maandagochtend krijgen ze Nederlandse les in de Korenmaat van een tolk, daarnaast wordt er ’s avonds ook nog een keer taalles verzorgd door een vrijwilliger.

Momenteel wordt er hard gezocht naar passende werkplekken en in sommige gevallen is dat zelfs al gelukt.

Hoe het allemaal verder zal gaan, is niet te zeggen. We hopen en bidden dat de noodzaak van het verblijf in Veere snel voorbij zal zijn. Zolang het nodig is wil ik me samen met alle anderen in blijven zetten om de voor hen zo moeilijke en onzekere tijd een beetje lichter te maken. 

Tot slot wil ik u allen bedanken voor alle hulp en medewerking die we steeds ervaren als we een beroep op u doen.

23 augustus 2022

Toen we op 19 maart het Oekraïense gezin verwelkomden in de pastorie, een gezin op de vlucht voor het oorlogsgeweld, hadden we nog het idee dat het een opvang zou zijn voor een paar maanden. Die oorlog zou wel snel afgelopen zijn. Hoe anders is het gelopen. 

In Oekraïne wordt op woensdag 24 augustus, Onafhankelijkheidsdag gevierd, de dag dat ze in 1991 onafhankelijk werden van de voormalige Sovjetunie. Dit jaar wordt er op de nationale feestdag gevreesd voor extra aanvallen vanuit Rusland. Geen feestdag, maar een dag met angst en vrees.


De ‘Veerse Oekraïense’ gemeenschap bestaat inmiddels uit 29 mensen. Ze worden opgevangen, hebben woonruimte, gaan naar school, krijgen Nederlandse les en een aantal van hen werkt.  Voor de begeleiding is er een groepje buddy’s. Binnen die groep buddy’s werd het idee geopperd om in de vakantie voor de ‘gasten’ een uitje te organiseren.  Dat idee kon verder uitgewerkt worden dankzij een gedeelte van de opbrengst van de Open Tuinen weekend van de kerk. 


Op 3 september is het dan zover. De reis gaat naar Neeltje Jans, daar kunnen ze kennis maken met een ‘stukje Zeeland’, met de geschiedenis, natuur en cultuur. 


Zondag 12 juni 2022 werd er in de Kleine Kerk een Pinksterdienst georganiseerd met en voor de Oekraïense gemeenschap.

Net zoals in de Paasdienst was het een dienst met elementen uit onze gemeente en elementen uit het Orthodoxe Christendom. De familie uit de pastorie zorgde voor een waardevolle bijdrage door als gezin met begeleiding van de oudste dochter op viool een Oekraïens pinksterlied te zingen. De dienst werd geleid door ds. Wim Jansen. In de dienst was er muziek, werd er gelezen en gebeden, waren er stiltes en werden er kaarsjes aan gestoken. Een inspirerende en troostende dienst!

Na de dienst was er koffie en taart. Taart gebakken door enkele Oekraïense dames. Het overschot van de taarten ging naar ‘het opentuinenterras’, waar de taart geproefd en geroemd werd!Zondag 24 april 2022 was er een viering in de Kleine kerk met en voor de Oekraïense gemeenschap in onze gemeente. Een viering met elementen uit onze diensten en elementen uit het Orthodoxe Christendom. Er werd gelezen, gebeden er waren stiltes, er was muziek, kaarsjes aangestoken,………

Ds. Wim Jansen (zelf met zijn vrouw ook buddy van één van de Oekraïense gezinnen leidde de dienst.

De teksten werden vertaald door een tolk. Onder de bezoekers niet alleen Veerse mensen en de Veerse Oekraïense families, maar er waren Oekraïense families uit heel Walcheren. Een verbindende en ontroerende dienst.

Na de dienst werd er in de Korenmaat met elkaar gegeten.


 

Paasviering 24 April 2022

A.s. zondag is het Paasfeest van de Oosters Orthodoxe kerk. Dit is een hoogtepunt voor de Oekraïners.

Op dit moment verblijven er 21 vluchtelingen uit Oekraïne in de stad Veere.

Voor deze vluchtelingen wordt er op zondag een Paasviering in de kerk in Veere georganiseerd met aansluitend een  maaltijd in de Korenmaat. 

De viering begint om 12.00 uur en zal worden geleid door ds. Wim Jansen.


Pasen zondag 16 April 2022

Buddy's

Inmiddels zijn er 4 Oekraïense families in Veere, totaal 18 personen, waaronder 11 kinderen. Binnenkort verwachten we nog 4 personen.

Geweldig om te merken dat er zoveel bereidheid is om te helpen met de opvang van deze gezinnen.

Toch is er nog gebrek aan specifieke hulp, namelijk personen die als buddy willen functioneren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Petra Schot en Heleen Slingenberg


Pasen 2022

In Oekraïne wordt volgende weekPasen gevierd (orthodoxe kerk).

Als kerk willen we voor de Oekraïense families in Veere een viering voorbereiden met aansluitend een maaltijd.

Er is nog hulp nodig. Helpt u mee?

Voor meer informatie kunt uterecht bij Petra Schot of Heleen Slingenberg
Donderdag 7 April 2022:

Knutselochtendje in de Korenmaat.

Vanmorgen, hebben een aantal Oekraïense kinderen gezellig met elkaar geknutseld in de Korenmaat. ‘Juf Hannie’ had voor een heleboel knutselspulletjes gezorgd.

Na een aarzelend begin, werd er al snel hard gewerkt en gezellig geklets.

Van de week bleek trouwens ook dat de pastorie goed is ingericht, zelfs een strijkijzer werd gevonden. Dit kwam goed van pas, niet om de was te strijken, maar om een mooi kunstwerk van strijkkraaltjes te maken 😊.


Donderdag 31 Maart 2022:

De buddy's, Heleen Slingenberg, Jozien Vercouteren en Ellen Vooijs  hebben afgelopen week heel veel dingen geregeld zoals b.v. aanmelding bij de Gemeente Veere en de kinderen voor een school.


OPVANG VLUCHTELINGEN OEKRAÏNE in VEERE


In Veere heeft een groep bewoners het initiatief genomen om vluchtelingen uit Oekraïne in Veere op te vangen.

In overleg met de gemeente Veere wordt hulp geboden.


Ook de Protestantse Gemeente van Veere heeft zich aangesloten bij deze kerngroep. De contactpersonen zijn Petra Schot en Heleen Slingenberg.

Sinds zaterdagmiddag is de pastorie bewoond door een gezin!

Twee weken geleden zijn ze uit Kiev vertrokken met de auto (vader, moeder en 5 kinderen). Nu hebben ze een rustpunt gevonden. Ontroerend om te zien hoe blij ze waren.


Het was hartverwarmend te ervaren dat we binnen één week een 8 persoons inventaris bij elkaar hadden! Allen hartelijk bedankt!


Er is nog een kleine lijst met vraag om spullen en wensen. Graag komen we de spullen bij u ophalen!