Oekraïnehulp

23 augustus 2021

Toen we op 19 maart het Oekraïense gezin verwelkomden in de pastorie, een gezin op de vlucht voor het oorlogsgeweld, hadden we nog het idee dat het een opvang zou zijn voor een paar maanden. Die oorlog zou wel snel afgelopen zijn. Hoe anders is het gelopen. 

In Oekraïne wordt op woensdag 24 augustus, Onafhankelijkheidsdag gevierd, de dag dat ze in 1991 onafhankelijk werden van de voormalige Sovjetunie. Dit jaar wordt er op de nationale feestdag gevreesd voor extra aanvallen vanuit Rusland. Geen feestdag, maar een dag met angst en vrees.


De ‘Veerse Oekraïense’ gemeenschap bestaat inmiddels uit 29 mensen. Ze worden opgevangen, hebben woonruimte, gaan naar school, krijgen Nederlandse les en een aantal van hen werkt.  Voor de begeleiding is er een groepje buddy’s. Binnen die groep buddy’s werd het idee geopperd om in de vakantie voor de ‘gasten’ een uitje te organiseren.  Dat idee kon verder uitgewerkt worden dankzij een gedeelte van de opbrengst van de Open Tuinen weekend van de kerk. 


Op 3 september is het dan zover. De reis gaat naar Neeltje Jans, daar kunnen ze kennis maken met een ‘stukje Zeeland’, met de geschiedenis, natuur en cultuur. 

Juli 2022

Wil je weten hoe het nu gaat met de opvang van de Veerse vluchtelingen uit de Oekraïne? In het kerkblad juli-augustus staat een mooie samenvatting van de afgelopen maanden en de huidigen stand van zaken.


Zondag 12 juni werd er in de Kleine Kerk een Pinksterdienst georganiseerd met en voor de Oekraïense gemeenschap.

Net zoals in de Paasdienst was het een dienst met elementen uit onze gemeente en elementen uit het Orthodoxe Christendom. De familie uit de pastorie zorgde voor een waardevolle bijdrage door als gezin met begeleiding van de oudste dochter op viool een Oekraïens pinksterlied te zingen. De dienst werd geleid door ds. Wim Jansen. In de dienst was er muziek, werd er gelezen en gebeden, waren er stiltes en werden er kaarsjes aan gestoken. Een inspirerende en troostende dienst!

Na de dienst was er koffie en taart. Taart gebakken door enkele Oekraïense dames. Het overschot van de taarten ging naar ‘het opentuinenterras’, waar de taart geproefd en geroemd werd!Zondag 24 april was er een viering in de Kleine kerk met en voor de Oekraïense gemeenschap in onze gemeente. Een viering met elementen uit onze diensten en elementen uit het Orthodoxe Christendom. Er werd gelezen, gebeden er waren stiltes, er was muziek, kaarsjes aangestoken,………

Ds. Wim Jansen (zelf met zijn vrouw ook buddy van één van de Oekraïense gezinnen leidde de dienst.

De teksten werden vertaald door een tolk. Onder de bezoekers niet alleen Veerse mensen en de Veerse Oekraïense families, maar er waren Oekraïense families uit heel Walcheren. Een verbindende en ontroerende dienst.

Na de dienst werd er in de Korenmaat met elkaar gegeten.


 

Paasviering 24 April

A.s. zondag is het Paasfeest van de Oosters Orthodoxe kerk. Dit is een hoogtepunt voor de Oekraïners.

Op dit moment verblijven er 21 vluchtelingen uit Oekraïne in de stad Veere.

Voor deze vluchtelingen wordt er op zondag een Paasviering in de kerk in Veere georganiseerd met aansluitend een  maaltijd in de Korenmaat. 

De viering begint om 12.00 uur en zal worden geleid door ds. Wim Jansen.


Pasen zondag 16 April

Buddy's

Inmiddels zijn er 4 Oekraïense families in Veere, totaal 18 personen, waaronder 11 kinderen. Binnenkort verwachten we nog 4 personen.

Geweldig om te merken dat er zoveel bereidheid is om te helpen met de opvang van deze gezinnen.

Toch is er nog gebrek aan specifieke hulp, namelijk personen die als buddy willen functioneren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Petra Schot en Heleen Slingenberg


Pasen

In Oekraïne wordt volgende weekPasen gevierd (orthodoxe kerk).

Als kerk willen we voor de Oekraïense families in Veere een viering voorbereiden met aansluitend een maaltijd.

Er is nog hulp nodig. Helpt u mee?

Voor meer informatie kunt uterecht bij Petra Schot of Heleen Slingenberg
Donderdag 7 April:

Knutselochtendje in de Korenmaat.

Vanmorgen, hebben een aantal Oekraïense kinderen gezellig met elkaar geknutseld in de Korenmaat. ‘Juf Hannie’ had voor een heleboel knutselspulletjes gezorgd.

Na een aarzelend begin, werd er al snel hard gewerkt en gezellig geklets.

Van de week bleek trouwens ook dat de pastorie goed is ingericht, zelfs een strijkijzer werd gevonden. Dit kwam goed van pas, niet om de was te strijken, maar om een mooi kunstwerk van strijkkraaltjes te maken 😊.


Donderdag 31 Maart:

De buddy's, Heleen Slingenberg, Jozien Vercouteren en Ellen Vooijs  hebben afgelopen week heel veel dingen geregeld zoals b.v. aanmelding bij de Gemeente Veere en de kinderen voor een school.


OPVANG VLUCHTELINGEN OEKRAÏNE in VEERE


In Veere heeft een groep bewoners het initiatief genomen om vluchtelingen uit Oekraïne in Veere op te vangen.

In overleg met de gemeente Veere wordt hulp geboden.


Ook de Protestantse Gemeente van Veere heeft zich aangesloten bij deze kerngroep. De contactpersonen zijn Petra Schot en Heleen Slingenberg.

Sinds zaterdagmiddag is de pastorie bewoond door een gezin!

Twee weken geleden zijn ze uit Kiev vertrokken met de auto (vader, moeder en 5 kinderen). Nu hebben ze een rustpunt gevonden. Ontroerend om te zien hoe blij ze waren.


Het was hartverwarmend te ervaren dat we binnen één week een 8 persoons inventaris bij elkaar hadden! Allen hartelijk bedankt!


Er is nog een kleine lijst met vraag om spullen en wensen. Graag komen we de spullen bij u ophalen!