Home

Gebed om vrede

Een gebed naar aanleiding van een jaar oorlog in Oekraïne, om hoop op een wereld van recht en vrede.


Gebed uitgesproken tijdens een nationaal gebedsmoment voor Oekraïne in de Domkerk, Utrecht.


Goede God,

vanuit alle duisternis van oorlog, van hardheid, van geweld

komen we bij U met ons gebed om vrede, om zachtheid, om liefde.

Vanuit duisternis en kou

komen we bij U met ons gebed om licht en warmte.

God,

koester en verwarm de hoop in ons,

in de ziel van ieder die zich bij Oekraïne betrokken weet

en uiteindelijk in de ziel van ieder op aarde.

Koester en verwarm de hoop in ons

op een wereld van recht en vrede

waarin Uw wil geschiede

Uw Koninkrijk kome.

Dat er een tijd zal zijn

aan angst en pijn voorbij.

Dat er een tijd zal zijn

aan vijandschap en strijd voorbij.

Dat er een tijd zal zijn

van licht en van liefde.

Zo bidden wij U.

In Jezus’ Naam.

Amen

- Ds. René de Reuver / ds. Karin van den Broeke