Helaas hebben we moeten besluiten om alle kerkdiensten voorlopig uitsluitend online toegankelijk te maken.

Alle verdere activiteiten zijn stop gezet zolang de maatregelen daar om vragen. Dit betekent dat de  Koffie Korenmaat en de inloopochtend niet doorgaan.